Specjalistyczna opieka zastępcza (petsitting) obejmuje określoną liczbę zaplanowanych wizyt, podczas których zajmujemy się kotami i psami w miejscu ich zamieszkania, pod nieobecność właścicieli. Jest to wyjątkowa usługa, skierowana w szczególności do opiekunów czworonogów specjalnej troski:

  • przewlekle lub długotrwale chorych (wymagających podawania leków o ściśle określonych porach)
  • zwierząt zarówno bardzo młodych, jak i w wieku geriatrycznym (wymagających częstego wyprowadzania i kontaktu socjalnego)
  • kotów i psów będących w trakcie terapii behawioralnej, a przejawiających zaburzenia lękowe, kognitywne, separacyjne czy kompulsywne

Zakres oferowanej opieki jest ustalany indywidualnie w trakcie bezpłatnej wizyty zapoznawczej.