DZIKA RADOŚĆ Z ZABAWY

Drapieżczy, niezależny, terytorialny, łowczy…przez tysiąclecia przymioty te warunkowały nadzwyczajną użyteczność Felis catus. Dlatego niezależnie od współczesnych oczekiwań, nasi niezwykli koci domownicy wciąż dysponują większością anatomicznych, fizjologicznych i behawioralnych cech swoich nubijskich antenatów, a źródłem ich potrzeb niezmiennie pozostaje ewolucyjne przystosowanie do życia jako samodzielnych, terytorialnych łowców. W warunkach domowych kocia potrzeba realizowania drapieżczych wzorców zachowania… Continue reading „DZIKA RADOŚĆ Z ZABAWY”